Yoga ve Meditasyon Rehberi

yoga

Yoga

Hinduizm’de, altı geleneksel felsefe okulundan (āstika) biri olarak kabul edilir. Sanskrit dilinde yoga kelimesi pek çok anlama sahiptir; “kontrol etmek”, “boyunduruk altına almak” veya “birleştirmek” anlamına gelen Sanskrit “yuj” kelimesinden türemiştir. “Kavuşma”, “bir araya gelme”, “birlik”, “karşılaşma” ve “yöntem” olarak çevrilebilir. Yoga uygulayan veya yoga felsefesini takip eden kişiye yogi ya da yogini adı verilir. Yogini ifadesi “yogi” isminin dişil kullanımıdır.

shutterstock_220848235

Yoga hareketlerinin faydaları

Yoga Ayurvedik tıbbın değerlerini taşır, ayurveda tıbbı yüzyıllar önce tabii zamanının imkânları içerisinde kişi sağlığını mükemmelce korumuş ve kesin çözümler üretmiştir. Günümüzde özellikle batıda pek çok tıbbi merkezde Yoga’dan istifade edildiği görülüyor.

shutterstock_160978433

Yoga sağlık sistemi, iskelet yapısından başlayıp, zihne kadar uzanan son derece karmaşık bir o kadar da faydalı çalışmalardan oluşur. Beden yapısındaki tüm kaslar, pelvis, omurga, göğüs kafesi, boyun ve bedenin tüm katmanları çalışma sırasında esnetilir. Bu sırada iç organlar uyarılır ve güçlendirilir. Yoga uygulamalarının yenileme ve düzeltme etkileri tüm bedende ve iç organlarda hissedilir. İç basınçlardaki değişikler özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur, Yoga hareketleri ile pek çok organ ve salgı bezlerine basınç uygulanır. Yoga çalışmalarının tamamında kan dolaşımı etkilenir ve iç organlara derin masaj yapılır.

shutterstock_324427688

Meditasyon

Meditasyon tekniklerine, ait oldukları, Budizm (Hindistan), Taoizm (Çin), Bön (Tibet), Zen (Japonya) ve İslamiyet (tefekkür) gibi inanç sistemlerine göre ve izledikleri yöntemlere göre değişik adlar verilmiştir. Ayrıca günümüzde mevcut farklı inanç sistemleri, mezhepler ve ekoller meditasyonu farklı olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu bakımdan standart ya da tek biçimli bir meditasyondan söz etmek olanaksızdır.

shutterstock_443374522

Meditasyon, birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniğidir. Uyanıklık ve konsantrasyon çalışmalarıyla kişi kendini toplar ve zihnini, ruhunu dinlendirir. Doğu kültürlerinde meditasyon, köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir. Söz konusu olan bilinç açma durumu, her inanışa göre farklı adlandırılır. Bunlar; boşluk, farkındalık, tek olma, burada ve şimdide olma, düşüncedeki özgürlük olarak tanımlanabilir.

shutterstock_403132198

Yoga ve Meditasyon Arasındaki Başlıca Farklar;

  • Yoga (Sanskrit, Hindistan kaynaklı fiziksel ve zihinsel disiplinleri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir.
  • Meditasyon yapmak sessiz, sakin olmak ve farkındalığı arttırmak için bilinçli olmayan sadece zihni izleme amaçlı bir çaba göstermektir.
  • Hinduizm, Budizm ve Jainizm’de çeşitli meditatif uygulamalara da yoga adı verilmektedir.
  • Meditasyon kişinin var olma duygusunu hissetmesini sağlayan bir tür derin ve sessiz gözlem sürecidir. Varlığı hissetmekle, insanın içinde ve çevresinde olan bitenlerle yoğun bir biçimde ilişkiye geçmektir.
  • Yoga kelimesi pek çok anlama sahiptir; “kontrol etmek”, “boyunduruk altına almak” veya “birleştirmek, Sanskrit “yuj” kelimesinden türemiştir. “Kavuşma”, “bir araya gelme”, “birlik”, “karşılaşma” ve “yöntem”.
  • Meditasyon teknikleri, belli başlı gruplarda toplanamayacak kadar çeşitlilik gösterir. Bu söz konusu teknikler dinsel kökenli geleneklere göre.
  • Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde “derin düşünme” anlamına gelmekte olan bir terim olup, sözlüklerde, “kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad” olarak tanımlanır.

Yogaya yeni başlayanlardansanız ve ihtiyacınız olan malzemeleri henüz almadıysanız Kozzy AVM Intersport mağazalarına uğramayı unutmayın!

Facebook Yorumlar
Benzer Yazılar